انتقادات و شکایات

انتقادات و شکایات از خدمات فروشگاه اینترنتی دکتر بادام: فروشگاه اینترنتی دکتر بادام به منظور ارتقای سلامت کاری و تکریم خریداران اقدام به ایجاد صفحه ثبت و رسیدگی به شکایات خواهشمند است با درج شکایات، نقطه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده خویش ما را در راستای اجرای این رسالت خطیر یاری فرمایید راههای ارتباطی جهت ثبت انتقادات , پیشنهادات و شکایات :

02122622714
09216985985
[email protected]